Östgötatrallyt

Sköta banan

Det är ett stort jobb med att sköta anläggningen när man sysslar med motorsporter av olika slag. Det gäller att se till att den är i bra skick, asfaltera de områden som behöver vara asfalterade och se till att gruset ligger kvar på övriga sträckor.

 

Det finns stort behov av användning av olika maskiner på en motorsport bana, det kan vara allt från att fräsa upp den gamla asfalten till att lägga ny, laga olika hål och ta bort rötter och sådant som är i vägen. Även när det gäller att anlägga nya sträckor och röja inför dessa. Det ska grävas, schaktas bort, fyllas nytt material som ska vibreras fast till det perfekta underlaget och allt överskottsmaterial ska sedan tas hand om på bästa sätt.

Det ska slås ner staket och skydd för publiken och racerförarna längst banan och medan de olika racen körs så gäller det att spola vatten regelbundet under olika pauser, särskilt under de torra dagarna för att bekämpa det damm som uppstår. Både för förarnas skull och publikens. Det krävs både pengar, resurser och många ideella krafter för att få en motorbana och klubb att gå runt. Det är allt från underhåll till tävlingsledare och funktionärer som håller koll på allt.